EĞİTİM SİSTEMİ

 

Okul öncesi eğitim için dünyada geliştirilmiş çeşitli teknik ve yöntemler mevcuttur.

TAD Preschool, bu yöntemler arasında başlıca, Montessori, Reggio Emilio, Çoklu Zekâ Kuramı Gardner ve High-Scope Eğitim Sistemlerini baz alan karma bir eğitim programı uygulamaktadır.

 

En yaygın uluslararası eğitim modellerini, Milli Eğitim Okul Öncesi Eğitim ve Özel Okul Öncesi İngilizce Eğitim Programı esas alarak, uygulayan okulumuz, son dönemlerde giderek yaygınlaşan daha iyi bir gelecek için daha iyi insan modelini hedefleyen, Değerler Eğitimi’ni de hemen her uygulamada vermektedir.

Tüm bu eğitim sistemleri doğrultusunda; çocuklarımızı hayata hazırlarken, mutlu ve başarılı olabilmeleri için;

 

·         çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması,

·         öğrenme sevgisi ve disiplini göstermesi, motivasyonu,

·         bağımsız olarak hareket edebilmesi,

·         tekrardan ve çalışmaktan keyif alması,

·         kendine güveninin artması, 

·         merakının beslenmesi,

·         iç güven ve düzen duygusunun geliştirmesi

·         çocuğun yeteneklerini geliştirmesi,

·         özenle düzenlenmiş bir ortam ile önceden planlanmış grup çalışmaları,

·         çeşitli atölyelerle, çevreyle ilgili yeni etkileşimler kurması,

·         problem çözme ve iyi niteliklere sahip insan olma,

·         çocukların özbakım, sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

 

Söz konusu yöntemler profesyonel eğitim danışmanlarımız, alanında uzman eğitimcilerimiz ve uzman pedagog veya psikoloğumuz tarafından incelenerek değerlendirilmiş ve tek bir yönteme bağlı kalınmayıp bu metot ve yaklaşımların bir sentezi olan ve hepsinin önemli noktalarını hedefleyen TAD EĞİTİM ve ÖĞRETİM FELSEFESİ geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. TAD eğitim kalitesinin korunması, sürdürülmesi ve daha üst seviyelere taşınabilmesi için TAD PRESCHOOL dünya çapında yapılan çalışmaları taramakta, değerlendirmekte ve gelişime ayak uydurarak eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

0216 483 58 23
Bahcelievler Mahallesi,Barış Sokak, No: 31 Pendik / İSTANBUL