dİĞER atÖLYELERİMİZ

 

TAD City
Öğrencinin dışarıda her gün karşılaştığı uyaranlar düşünülerek tasarlanmış bu atölyede, çocuk yaşam içerisindeki roller ve kurallarla tanışır. Trafik kuralları, alışveriş yapma, sıra bekleme, parayı tanıma ve para kullanma, insanlarla sosyal ortamda sohbet etme, nezaket kuralları, nereden ne alınır, ne nerede satılır gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyacağı birçok sosyal yaşam kurallarını bu atölyede öğrenir.

 

Sinema
Bu atölyede işlenen programa paralel olarak video, çizgi film ya da film izlenerek katkıda bulunulur. Çocuk işlediği konunun görsel ve işitsel olarak desteklenmesi ile konuyu pekiştirir.

 

Matematik
Montessori uygulamalarının da yapıldığı bu atölyede çocuk sayı kavramının yanı sıra modele bakarak yapma ve ilişkilendirme, geometri, ölçme, bilgi toplama, organize etme, ifade etmeyi de öğrenir. Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel düşünmelerinin temelinde sezgilerinin de yer aldığı ileri sürülmektedir. Çocuğun ilk deneyimleri daha sonra okulda öğreneceği yazılı sembollere dayanan formal matematiğin temellerini oluşturur. Matematiği öğrenme, kavram gelişimi ile ilgili olup çocukların her gün yaşadıkları somut deneyimlerle yakından ilgilidir. Betimleme, örüntüleme, kıyaslama, eşitleme, sınıflama, gözlemleme, sıralama, ölçme, semboller kullanma, dolayısııyla rakam tanıma, rakam yazma ve grafik çizme gibi konular çocukların gelecekte matematiği anlayarak öğrenmelerine yardım ederek onların kavramları anlamalarını sağlar.

Mimarlık ve Blok
Görsel / alansal zekâ türünü destekleyen mimarlık ve blok atölyesinde çocuk üç boyutlu düşünmeyi öğrenir. Oluşturmak istediği ürünün mekânsal ilişkilerini çok iyi kavrar ve görüntüleri zihninde canlandırır. Şekiller arasındaki ayrıntıları desteklemeye yardımcı olan mimarlık ve blok atölyesinde yapılan etkinlikler çocuğun parça bütün ilişkisini kurma, nesne ve şekiller arasındaki bağlantıyı kavrama, matematiksel zekâ ve daha birçok alanda gelişimini destekler. Çocuklar bu atölyede geçirdikleri zaman sayesinde nesneler arasındaki mesafeyi gerçek ölçülerine yakın tahminlerde bulunurlar. Çocukların hareketli bir hayal dünyaları vardır. Bu atölyede yapılan etkinlikler çocuğun yaratıcılığını destekleyerek zihinsel gelişimine katkıda bulunur.

Ahşap Tasarım ve Marangozluk
Çocuğun yaratıcılığını destekleyen ahşap tasarım ve marangozluk atölyesi aynı zamanda el göz koordinasyonu, beceri gelişimi ve ince motor gelişimi alanlarında da destekler. Çocuk ahşap tasarım ve marangozluk atölyesinde geçirdiği zaman sayesinde; hayal dünyasındaki nesneyi gerçek bir ürüne dönüştürme hazzını yaşarken, aynı zamanda ürün oluşturma sürecini kendisi yöneteceği için problem durumuna çözüm üretme, bekleme gibi alanlarda da desteklenir. Çocuk ahşaba dokunarak kendi çizgilerini oluştururken, yaratıcılığını da somut hale getirmenin hazzını yaşar.

Kukla
Kuklalar çocukların hayal gücünü, yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirir. Drama atölyesini destekleyen kukla atölyesinde çocuklara sunulan farklı kukla karakterleri onların hayal dünyalarının kapılarını aralamalarına yardım eder. Ayrıca kukla atölyesinde çocuklar kendi kuklalarını da tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirirler ve özgün ürünler oluştururlar. Kuklalar çocukların dil gelişimlerini de destekler. Çocuklar kuklaları oynatırken dili etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Eğitimci, çocuklara kuklalarla hikâye anlatırken; çocuklar, yeni kelimeler öğrenir ve öğrendikleri bu kelimelerin hangi durumlarda kullanıldığına ilişkin düşünceler geliştirirler.

 

Montessori
“Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” Felsefesini benimseyen Maria Montessori ’ nin kurduğu eğitim sistemini destekleyen bu atölyede; çocuklar hazırlanmış çevrede ki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. Bu atölyede etkinlik yapan çocuk, istediği materyal ile, istediği zaman, atölyenin istediği ortamında etkinlik yapabilir. Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “fiziksel ve ruhsal hijyene” ihtiyacı vardır. Bu durumda öğretmenlerin görevi; çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir. Montessori yönteminin özü; çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede, kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.

Kütüphane
Kitap okuma alışkanlığı, okumayı öğrendikten sonra edinilen bir alışkanlık değildir. Kitap; farklı deneyimlerin, yeni becerilerin kazanılmasında en etkili yöntem olduğundan, bebeklik döneminden itibaren çocuğun hayatının bir parçası olmalıdır. Kitaplar ile geçirilen zaman, çocuğun hem bilişsel hem de sosyal ve duygusal gelişimini destekler. Bunun yanı sıra çocuk kitaplardaki olayları takip ederken; olaylar arasında ilişki kurma, neden sonuç ilişkisini anlama becerisi de kazanacaktır. Ayrıca kitaplar toplumsal ve kişisel değerlerin öğrenilmesi için de önemli birer kaynaktır. Çocuklar iyi/kötü- doğru/yanlış kavramlarını, yardımseverlik, sorumluluk gibi kavramları hikâyeler ile pekiştirirler. Bu sebeplerle; çocuklarımız, çeşit çeşit kitapların yer aldığı kütüphanemizde eğlenerek öğrenirler.

 

Bahçe
Günümüzde, özellikle büyük kentlerdeki çocuklar doğadan izole bir şekilde büyümek durumunda kalmışlardır. Kentlerdeki çarpık ve plansız yapılaşma sonucu, oldukça sınırlı olan açık alanlar yeterince güvenli olmadığından, pek çok çocuk fiili olarak zamanının pek çoğunu kapalı alanlarda geçirmekte, toplum ve doğa ile çok sınırlı şekilde ilişki kurabilmektedir. Sağlıklı bir gelişim için, sosyal ve fiziksel çevre koşullarının önemi yadsınamaz. Okul öncesi dönem, bireyin ileride sağlıklı bir erişkin olmasında yapıtaşı niteliğinde bir dönemdir. Doğanın bir parçası olan insanın, doğayla iletişiminin sağlıklı gelişimine olumlu katkısı olduğu birçok kuramcı tarafından dile getirilmektedir. Ayrıca oyun, çocukluk dönemi temel gereksinimlerinden biri olarak çocuğun yaşamını somutlaştırdığı eylem olduğu için tüm düzeylerdeki sağlıklı gelişim açısından hayati önemdedir. Bu nedenle mevcut çevrenin doğayla iletişimi ve oyunun değerine uygun koşulları sağlamak büyük önem arz eder.  Doğayla iç içe oyun alanlarının olduğu bir ortam yaratmak ve çocuğu bu ortamla buluşturmak, çocuğun bütün gelişim alanlarını desteklerken kaliteli zaman geçirmesini de sağlar.

Tarım
Okul öncesi dönem, çevre bilinci ve duyarlılığın kazanılması için en önemli yaşam dönemidir. Çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutum okul öncesi döneminde şekillenmeye başlar ve bu dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri vardır. Deneyime dayalı öğrenme, çocukların doğal ortamlarda, gerçek durumları gözlemleyerek, inceleyerek ve sürece katılmasıyla gerçekleşen etkili bir öğrenme şeklidir. Çocuk, tarım alanında tohumu toprakla buluştururken doğanın bir parçası olup, bitmeyen bir süreci gözlemleme fırsatına sahip olur ve doğru bir yönlendirilme ile çevre bilincini kazanıp ileriki yaşamında duyarlı bir birey olarak hayatına devam eder.

 

 

0216 483 58 23
Bahcelievler Mahallesi,Barış Sokak, No: 31 Pendik / İSTANBUL